برچسب های CPEFS 23-6,3/400/WF

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/400

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,3/400 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 6.3 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 400 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات