برچسب های CPEFS 23-6,3/350/WF

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/350

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,3/350 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 6.3 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 350 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات