برچسب های CSADP 3-0,69/50

برچسب ها

خازن خشک رزینی 50kvar-690 V

خازن گازی CSADP 3-0,69/50 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 690 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 50 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات