برچسب های CSADG 3-0,525/30

برچسب ها

خازن گازی 30kvar-525 V

خازن گازی CSADG 3-0,525/30 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 525 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 30 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات