برچسب های CSADG 1-0,525/15

برچسب ها

خازن گازی 15kvar-525 V

خازن گازی CSADG 1-0,525/15 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 525 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 15 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات