برچسب های CSADG 1-0,525/3

برچسب ها

خازن گازی 3kvar-525 V

خازن گازی CSADG 1-0,525/3 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 525 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 3 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات