برچسب های CSADP 3-0,44/50

برچسب ها

خازن خشک رزینی

خازن خشک رزینی CSADP 3-0,44/50 شرکت ZEZ Silko با عایق رزین جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 440 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 50 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات