برچسب های خازن گازی 33.3 کیلو وار

برچسب ها

خازن گازی 33.3 کیلووار

خازن گازی CSADG 1-0,44/33.3 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 440 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 33.3 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن گازی 33.3kvar-525 V

خازن گازی CSADG 3-0,525/33.3 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 525 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 33.3 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن گاز ازت

خازن گاز ازت سیلندری CSADG 3-0,4/33.3 شرکت ZEZ Silko با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 33.3 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات