برچسب های CSADG 3-0,44/30

برچسب ها

خازن گازی 30 کیلووار 440 ولت

خازن گازی CSADG 1-0,44/30 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 440 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 30 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات