برچسب های CSADG 1-0,44/25

برچسب ها

خازن 25 کیلووار

خازن گازی CSADG 1-0,44/25 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 440 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 25 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات