برچسب های CSADG 1-0,44/20

برچسب ها

خازن سیلندری 20 کیلووار

خازن سیلندری 20 کیلووار CSADG 1-0,44/20 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 440 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 20 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات