برچسب های CSADP 3-0,4/50

برچسب ها

خازن روغنی

خازن روغنی CSADP 3-0,4/50 شرکت ZEZ Silko با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 50 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات