برچسب های CSADG 3-0,4/40

برچسب ها

خازن خشک 400 ولت

خازن خشک 400 ولت CSADG 3-0,4/40 شرکت ZEZ Silko با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 40 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات