برچسب های خازن خشک 37.5 کیلو وار

برچسب ها

خازن گازی 37.5 کیلووار

خازن گازی CSADG 1-0,44/37.5 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 440 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 37.5 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن گازی 37.5kvar-525 V

خازن گازی CSADG 3-0,525/37.5 شرکت ZEZ Silko با عایق گاز ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 525 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 37.5 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات