برچسب های CSADG 3-0,4/33.3

برچسب ها

خازن گاز ازت

خازن گاز ازت سیلندری CSADG 3-0,4/33.3 شرکت ZEZ Silko با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 33.3 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات