برچسب های CSADG 3-0,4/30

برچسب ها

خازن MKP

خازن MKP گازی سیلندری CSADG 3-0,4/30 شرکت ZEZ Silko با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 30 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات