برچسب های CSADG 1-0,4/20

برچسب ها

خازن خشک استوانه ای

خازن خشک استوانه ای گازی CSADG 1-0,4/20 شرکت ZEZ Silko با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 20 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات