برچسب های مبدل RS-485 به RS-232

برچسب ها

مبدل RS-485 به RS-232

این مبدل برای کاربردهای : تبدیل سیگنال های RS-485 به سیگنال های RS-232 ، سیستم های SCADA ، سیستم های PLC ، سیستم های پردازشگر اندازه گیری و ارتباطات ، سیستم های از راه دور قابل استفاده است .

مشاهده جزئیات