برچسب های ست سنکرون

برچسب ها

ست کامل سنکرون

ست کامل سنکرون جهت بررسی سنکرونیزم به کار گرفته می شود و شامل سنکروسکوپ، ولت متر دوبل و فرکانس متر دوبل می باشد.

مشاهده جزئیات