برچسب های ارت

برچسب ها

مانیتورینگ ارت فالت AC

مانیتورینگ ارت فالت ISOPAK1 ، نشتی جریان زمین در شبکه های 50 و 60 هرتز فعال را مشخص می نماید. عملکرد هوشمند این مانیتورینگ بالاترین سطح خطر را در سیستم مشخص می کند و در شرایطی که خطر قریب الوقوع در حال رخ دادن باشد به اپراتور آلارم خواهد داد.مانیتورینگ ارت فالت ISOPAK1xx را می توان برای شبکه های تک فاز زمین شده و زمین نشده، سه فاز AC سه سیم و چهار سیم استفاده نمود.

مشاهده جزئیات

مانیتورینگ ارت فالت DC

مانیتورینگ ارت فالت DC سری ISOPAK2xx سطح و محل مشخص نشتی جریان را در باتری های فعال و یا شبکه های پشتیبان DC مشخص خواهد نمود. عملکرد هوشمند این مانیتورینگ بالاترین سطح خطر را در سیستم مشخص می کند و در شرایطی که خطر قریب الوقوع در حال رخ دادن باشد به اپراتور آلارم خواهد داد. ارت فالت زمانی افزایش می یابد که سطح عایقی کاهش یافته و جریان باقیمانده از طریق اتصالت شبکه به زمین جریان می یابد.

مشاهده جزئیات

محافظ ارت فالت

دستگاه KPC105 جریان نشتی را در شبکه های زمین شده نشان می دهد و حفاظت ارت فالت را انجام می دهد. ورودی های این دستگاه در مقابل جریان های زیاد حفاظت شده است.

مشاهده جزئیات

محافظ نشت جریان زمین تابلویی

محافظ نشت جریان زمین تابلویی KPM162x (تک کانال) و KPM362x (سه کانال) سطح جریان نشتی جریان بین شبکه زمین شده (شبکه TN) یا شبکه زمین نشده (شبکه IT) و زمین حفاظتی را نشان میدهد. این تجهیز را می توان به منظور تشخیص جریان نشتی محدود شده یا محدود نشده استفاده نمود.

مشاهده جزئیات

میتر شبکه زمین شده

دستگاه KPC105 نشتی جریان را در شبکه زمین شده نشان می دهد و حفاظت ارت فالت را انجام می دهد. ابزار اندازه گیری ورودی های این دستگاه در مقابل جریان هایی با مقدار بالا حفاظت شده است.

مشاهده جزئیات

محافظ ارت فالت سه کاناله

محافظ ارت فالت KCM63 جریان نشتی را تا سه کانال بین شبکه زمین شده (شبکه TN) یا شبکه زمین نشده (شبکه IT) و زمین حفاظتی را نشان می دهد. این تجهیز را می توان به منظور تشخیص جریان نشتی محدود شده یا محدود نشده استفاده نمود. در این محصول یک رله مجزا برای آلارم یا تریپ بریکر استفاده شده است.

مشاهده جزئیات

رله تریپ جریان نشتی

رله تریپ جریان نشتی مدل KMR162B سطح عایقی را برای شبکه های زمین شده AC بر مبنای میلی آمپر اندازه گیری میکند. البته میتوان از این رله در شبکه های زمین نشده ( IT) با بکار گیری ماژول مقاومت ثابت MML1501 استفاده نمود.

مشاهده جزئیات

نمایشگر فاز ارت فالت

نمایشگر فاز ارت فالت مدل ELU96N3 شرکت مگاکن برای ارتباط با دستگاه محافظ عایقی KPM16x طراحی شده است.

مشاهده جزئیات

حفاظت ارت فالت

حفاظت ارت فالت KPV12E سطح عایقی شبکه های فعال AC را در دو سطح کنترل می کند. این تجهیز با تشخیص جابجایی ولتاژ بین نول منبع تغذیه سیستم و زمین حفاظتی (PE) حفاظت را انجام می دهد.

مشاهده جزئیات

حفاظت جریان نشتی زمین

حفاظت جریان نشتی زمین KPV14E ، رله تریپ سه ناحیه ای(دو سطح) مناسب جهت اتصال به شبکه های مثلث باز (open-delta) می باشد. این تجهیز تغییرات ولتاژ نوترال شبکه های زمین نشده که در اثر شکست عایقی رخ می دهد را تشخیص می دهد.

مشاهده جزئیات

حفاظت جریان دیفرانسیلی ژنراتور

حفاظت جریان دیفرانسیلی ژنراتور مدل KPC112x حفاظت داخلی (استاتور) ژنراتورهای AC در برابر خطاهای سیم پیچی و فاز و زمین را فراهم می نماید.این تجهیز در لحظه مشکلات عایقی، جرقه رسوبات کربنی و آلودگی را تشخیص می دهد.

مشاهده جزئیات

حفاظت ژنراتور

حفاظت جریان دیفرانسیلی ژنراتور مدل KCC112x حفاظت داخلی (استاتور) ژنراتورهای AC در برابر خطاهای سیم پیچی و فاز و زمین را فراهم می نماید.این تجهیز در لحظه مشکلات عایقی، جرقه رسوبات کربنی و آلودگی را تشخیص می دهد.

مشاهده جزئیات