برچسب های EGS

برچسب ها

پریز برق ارت دار

پریز برق ارت دار، با بکاربردن ترمینال بدون پیچ ، توانسته حفاظت را افزایش دهد.

مشاهده جزئیات

پریز برق با پین ارت

پریز برق با پین ارت، با بکاربردن ترمینال بدون پیچ ، توانسته حفاظت را افزایش دهد. این پریزدارای پین اتصال به زمین می باشد.

مشاهده جزئیات

پریز برق با حفاظت ویژه

پریز برق با حفاظت ویژه، برای برق دار کردن تجهیزاتی که از پین حفاظت مدل CST-SKS استفاده می کنند، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

پریز برق سوئیسی

پریز برق سوئیسی، مطابق با استاندارد سوئیس می باشد.

مشاهده جزئیات

پریز برق دانمارکی

پریز برق دانمارکی ، مطابق با استاندارد دانمارک می باشد.

مشاهده جزئیات

پریز برق انگلیسی

پریز برق انگلیسی ، مطابق با استاندارد انگلستان می باشد.

مشاهده جزئیات

پریز ارت دار با اتصالات جانبی

پریز ارت دار با اتصالات جانبی، پریز برق 33 درجه با قابلیت اتصال سیم از طریق رابط می باشد.

مشاهده جزئیات

پریز پین دار با اتصالات جانبی

پریز پین دار با اتصالات جانبی، پریز برق 33 درجه با قابلیت اتصال سیم از طریق رابط می باشد.

مشاهده جزئیات

رابط های اتصالی

رابط های اتصالی، برای اتصال سیم به پریز و اتصال پریزها به همدیگر استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

لوازم جانبی پریز

لوازم جانبی پریز، برای حفاظت بیشتر به کار می رود.

مشاهده جزئیات

ست کامل پریز

ست کامل پریز، شامل دو پریز ارت دار 33 درجه ، آداپتور اتصال و سوکت GST 18i می باشد که در یک مجموعه واحد ارائه می شود.

مشاهده جزئیات

کلیدها

کلیدها در دو مدل 1 پین و 2 پین ارائه می شود که ترمینالهای این کلیدها بدون پیچ می باشند. مدل 1 پین این محصول برای جریان 10آمپر و ولتاژ 250 ولت مناسب بوده و مدل 2 پین برای جریان 16آمپر و ولتاژ 250 ولت مناسب می باشد.

مشاهده جزئیات