برچسب های FN 354

برچسب ها

فیلتر چهار سیمه

فیلتر چهار سیمه مدل FN 354 محصول شرکت شافنر، جهت کاربردهایی که نیاز به از بین بردن تداخلات الکترومغناطیسی شدید طراحی گردیده است و در طیف فرکانسی وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر چهار سیمه دارای فیلتر دو طبقه پیشرفته با مقاومت اشباع بالا در القاگر حلقوی خود بوده و همچنین خازن هایی در هر سه فاز و خط نول می باشد . این خصوصیات فنی ، فیلتر چهار سیمه را قادر به داشتن میرایی فوق العاده در باند بالایی فرکانس کرده است.

مشاهده جزئیات