برچسب های FN 3256

برچسب ها

فیلتر تداخلی صنعتی

فیلتر تداخلی صنعتی محصول شرکت شافنر جزو فیلترهای EMC/EMI بوده و به دلیل طراحی فشرده و مکعبی شکل کمترین فضای ممکن را درحین نصب در تابلو الکتریکی اشغال می نماید. فیلتر تداخلی صنعتی به سهولت و در کمترین زمان نصب شده و در موارد مختلف به راحتی قابل دسترسی توسط ادوات اتوماتیک و دستی می باشد. این فیلتر دارای ترمینال ایمن در برابر لمس مطابق با استاندارد EN 60204-1 بوده که در محیط های صنعتی بسیار رایج و از تمهیدات ایمنی محسوب می گردد.

مشاهده جزئیات