برچسب های FN 3310

برچسب ها

فیلتر آمپر بالا

فیلتر آمپر بالا جزو فیلترهای EMC/EMI بوده و حاصل سال ها تجربه شرکت شافنر در طراحی و تولید فیلتر برای کاربرد در اینورترها و کانورتورها می باشد. نصب فیلتر آمپر بالا سری FN 3311 و FN 3310 (متناوب AC) میان سلول فتوولتاییک و شبکه برق اصلی باعث کاهش انتشار و تداخل امواج الکترومغناطیسی با شبکه برق اصلی می گردد.

مشاهده جزئیات