برچسب های FN 3270

برچسب ها

فیلتر صنعتی EMC

فیلتر صنعتی EMC محصول شرکت شافنر جزو فیلترهای EMC/RFI بوده و دارای طراحی بسیار فشرده و وزن کم می باشد که کمترین فضای ممکن را درحین نصب در تابلو الکتریکی اشغال می نماید. فیلتر صنعتی EMC برای مدل های 10 تا 100 آمپری شامل ترمینال های ایمن در برابر لمس توسط انسان بر اساس استاندارد EN 60204-1 می باشد. همچنین فیلتر صنعتی EMC سری FN 3270 برای مدل های 150 تا 1000 آمپری مجهز به کاور شفاف برای جلوگیری از لمس تصادفی باس بارهای فیلتر توسط نصاب ، اپراتور ، بازرس و غیره در حین برق دار بودن است.

مشاهده جزئیات