برچسب های FN 3258

برچسب ها

فیلتر سه فاز کمپکت

فیلتر سه فاز کمپکت محصول شرکت شافنر جزو فیلترهای EMC/RFI بوده و کمترین فضای ممکن را درحین نصب در تابلو الکتریکی اشغال می نماید. فیلتر سه فاز کمپکت مدل FN 3258 دارای بلوک ترمینال ایمن می باشد و اتصالات مختلفی را بنا به کاربرد به سهولت فراهم می آورد. این فیلتر همچنین بر اساس استاندارد EN 55011 سازگار با محدودیت های کلاس A (کلاس A در استاندارد مذکور تعریف گردیده است) است که کابل تا 50 متر راتحت پوشش قرار می دهد.

مشاهده جزئیات