برچسب های FN 3100

برچسب ها

فیلتر درایور موتور

فیلتر درایور موتور محصول شرکت شافنر جزو فیلترهای EMC/EMI بوده و عملکردی فوق العاده در درایور اکثر موتورهای صنعتی با سطح تداخل الکترومغناطیسی قابل توجه دارد. عملکرد میرایی مناسب برای کلاس B در سیستم هایی شامل چندین درایور موتور از مزایای این فیلتر به شمار می رود. همچنین فیلتر درایور موتور مدل FN 3100 دارای پهنای باند وسیع فرکانسی از فرکانس های پایین تا 10 کیلو هرتز جهت میرایی تداخلات الکترومغناطیسی می باشد.

مشاهده جزئیات