برچسب های FN 343

برچسب ها

فیلتر شافنر دو طبقه

فیلتر شافنر دو طبقه جز فیلترهای EMI بوده و برای نصب سریع و آسان بر روی شاسی تجهیزات الکتریکی طراحی و تولید شده است. فیلتر شافنر دو طبقه دارای عملکرد میرایی بالایی به دلیل وجود فیلتر دو طبقه و لینک چوک زمین می باشد. طراحی فشرده فیلتر شافنر دو طبقه باعث کاهش وزن این نوع فیلتر شده است و جریان نامی آن از 1 تا 10 آمپر می باشد.

مشاهده جزئیات