برچسب های FN 9290

برچسب ها

فیلتر تک فاز

فیلتر تک فاز مدل FN 9290 ترکیبی از یک ورودی IEC ، شامل یک فیلتر اصلی با دو محل برای فیوز و یک کلید قطع و وصل دو پل با طراحی غالب بسیار فشرده می باشد. جهت داشتن عملکرد میراکنندگی بهتر امواج الکترومغناطیسی فیلتر تک فاز FN 9290 با فیلتر دو طبقه پیشنهاد می گردد . بعلاوه انتخاب محصول فیلتر تک فاز مدل FN 9290 به عنوان یک فیلتر کاملا منطبق با استانداردهای بین المللی و ایمنی می تواند به طراحی سیستم الکتریکی مطلوب کمک نماید. گستره وسیع انتخاب از لحاظ میزان آمپراژ، فیوز ،امکانات نصب و راه اندازی و فیلترها جهت کاربرد تجهیزات پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است و درجهت طراحی سیستم مورد نظر کمک می نماید.

مشاهده جزئیات