برچسب های FN 9263

برچسب ها

فیلتر EMI

ماژول فیلتر EMI یا فیلتر ورودی همراه با کلید مدل FN 9263 ترکیبی از یک ورودی IEC ، یک فیلتر اصلی با یک یا دو محل برای فیوز و یک کلید در سایز کوچک می باشد. فیلتر EMI دارای کاربرد در تجهیزات اتوماسیون اداری و مخابراتی ، تجهیزات الکترونیکی پردازش داده و... می باشد. انتخاب محصول فیلتر EMI مدل FN 9263 یک دسترسی سریع به فیلتر استاندارد و دارای تاییدیه های ایمنی را برای شما فراهم می آورد. استاندارد IEC در زمینه فیلترهای اتصال دهنده ، استانداردی تجربی بوده و بهترین روش برای دستیابی به یک سیستم EMI در کمترین زمان ممکن می باشد. گستره وسیع انتخاب از لحاظ میزان آمپراژ، فیوز ،امکانات نصب و راه اندازی و فیلترها جهت کاربرد تجهیزات پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است و درجهت طراحی سیستم مورد نظر کمک می نماید.

مشاهده جزئیات