برچسب های FN 9246

برچسب ها

فیلتر ورودی الکترومغناطیسی

فیلتر ورودی الکترومغناطیسی محصول شرکت شافنر مدل FN 9246 جهت کارکردهای عمومی مورد استفاده قرار گرفته و گستره کاربرد وسیعی دارد. فیلتر ورودی الکترومغناطیسی دارای کاربردهای روشنایی و اتوماسیون ساختمان می باشد و جریان نامی آن تا 20 آمپر در دسترس می باشد. فیلتر ورودی الکترومغناطیسی نیز متشکل از یک ورودی استاندارد IEC و یک فیلتر اصلی با قابلیت میرا کنندگی بسیار عالی در رنج کوچک می باشد. انتخاب محصول فیلتر ورودی الکترومغناطیسی مدل FN 9246 یک دسترسی سریع به فیلتر استاندارد و دارای تاییدیه های ایمنی را برای شما فراهم می آورد.استاندارد IEC در زمینه فیلترهای اتصال دهنده ، استانداردی تجربی بوده و بهترین روش برای دستیابی به یک سیستم EMI در کمترین زمان ممکن می باشد. گستره وسیع انتخاب از لحاظ میزان آمپراژ، فیوز ،امکانات نصب و راه اندازی و فیلترها جهت کاربرد تجهیزات پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است و درجهت طراحی سیستم مورد نظر کمک می نماید.

مشاهده جزئیات