برچسب های FN 9244E

برچسب ها

فیلتر تداخلی با چوک زمین

فیلتر تداخلی با چوک زمین محصول شرکت شافنر مدل FN 9244E جهت کارکردهای عمومی مورد استفاده قرار گرفته و گستره کاربرد وسیعی دارد.فیلتر تداخلی با چوک زمین دارای عملکردی فوق العاده عالی در زمینه میراکنندگی تداخل امواج الکترومغناطیسی تجهیزات دارد. تفاوت عمده فیلتر تداخلی با چوک زمین با فیلتر فول عملکرد مدل FN 9233E کاربرد آن در ادوات تشخیص پزشکی در شرایط آزمایشگاهی ( in-vitro diagonstic) می باشد. به هر حال فیلتر تداخلی با چوک زمین نیز متشکل از یک ورودی استاندارد IEC و یک فیلتر اصلی با قابلیت میرا کنندگی بسیار عالی در رنج کوچک می باشد. انتخاب محصول فیلتر تداخلی با چوک زمین مدل FN 9244E یک دسترسی سریع به فیلتر استاندارد و دارای تاییدیه های ایمنی را برای شما فراهم می آورد.استاندارد IEC در زمینه فیلترهای اتصال دهنده ، استانداردی تجربی بوده و بهترین روش برای دستیابی به یک سیستم EMI در کمترین زمان ممکن می باشد. گستره وسیع انتخاب از لحاظ میزان آمپراژ، فیوز ،امکانات نصب و راه اندازی و فیلترها جهت کاربرد تجهیزات پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است و درجهت طراحی سیستم مورد نظر کمک می نماید.

مشاهده جزئیات