برچسب های FN 9244

برچسب ها

فیلتر تداخلی

فیلتر تداخلی محصول شرکت شافنر مدل FN 9244 جهت کارکردهای عمومی مورد استفاده قرار گرفته و گستره کاربرد وسیعی دارد. فیلتر تداخلی دارای عملکردی فوق العاده عالی در زمینه میراکنندگی تداخل امواج الکترومغناطیسی تجهیزات دارد. تفاوت عمده فیلترتداخلی با فیلتر فول عملکرد مدل FN 9233 کاربرد آن در ادوات تشخیص پزشکی در شرایط آزمایشگاهی ( in-vitro diagonstic) می باشد. به هر حال فیلتر تداخلی نیز متشکل از یک ورودی استاندارد IEC و یک فیلتر اصلی با قابلیت میرا کنندگی بسیار عالی در رنج کوچک می باشد. انتخاب محصول فیلترتداخلی مدل FN 9244 یک دسترسی سریع به فیلتر استاندارد و دارای تاییدیه های ایمنی را برای شما فراهم می آورد.استاندارد IEC در زمینه فیلترهای اتصال دهنده ، استانداردی تجربی بوده و بهترین روش برای دستیابی به یک سیستم EMI در کمترین زمان ممکن می باشد. گستره وسیع انتخاب از لحاظ میزان آمپراژ، فیوز ،امکانات نصب و راه اندازی و فیلترها جهت کاربرد تجهیزات پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است و درجهت طراحی سیستم مورد نظر کمک می نماید.

مشاهده جزئیات