برچسب های FN 9233

برچسب ها

فیلتر فول عملکرد

فیلتر فول عملکرد محصول شرکت شافنر مدل FN 9233 جهت کارکردهای عمومی مورد استفاده قرار گرفته و گستره کاربرد وسیعی دارد. تفاوت فیلتر فول عملکرد با مدل FN 9222 در حفاظت مقابل پالس صاعقه می باشد و این فیلتر چنین مزیتی را دارا نمی باشد. همچنین فیلتر فول عملکرد از جریان نامی کمتری نسبت به مدل FN 9222 برخوردار می باشد. به هر حال فیلتر فول عملکرد نیز متشکل از یک ورودی استاندارد IEC و یک فیلتر اصلی با قابلیت میرا کنندگی بسیار عالی در رنج کوچک می باشد. انتخاب محصول فیلتر فول عملکرد مدل FN 9233 یک دسترسی سریع به فیلتر استاندارد و دارای تاییدیه های ایمنی را برای شما فراهم می آورد.استاندارد IEC در زمینه فیلترهای اتصال دهنده ، استانداردی تجربی بوده و بهترین روش برای دستیابی به یک سیستم EMI در کمترین زمان ممکن می باشد. گستره وسیع انتخاب از لحاظ میزان آمپراژ، فیوز ،امکانات نصب و راه اندازی و فیلترها جهت کاربرد تجهیزات پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است و درجهت طراحی سیستم مورد نظر کمک می نماید.

مشاهده جزئیات