برچسب های FN 9233E

برچسب ها

فیلتر فول عملکرد چوک دار

فیلتر فول عملکرد چوک دار محصول شرکت شافنر مدل FN 9233E جهت کارکردهای عمومی مورد استفاده قرار گرفته و گستره کاربرد وسیعی دارد. تفاوت عمده فیلتر فول عملکرد چوک دار با مدل FN 9233 در لینک چوک زمین می باشد. این ماژول فیلتر توان ورودی در موارد از بین بردن تداخل الکترومغناطیسی در لاین زمین پیشنهاد می گردد. به هر حال فیلتر فول عملکرد چوک دار نیز متشکل از یک ورودی استاندارد IEC و یک فیلتر اصلی با قابلیت میرا کنندگی بسیار عالی در رنج کوچک می باشد. انتخاب محصول فیلتر فول عملکرد چوک دار مدل FN 9233E یک دسترسی سریع به فیلتر استاندارد و دارای تاییدیه های ایمنی را برای شما فراهم می آورد.استاندارد IEC در زمینه فیلترهای اتصال دهنده ، استانداردی تجربی بوده و بهترین روش برای دستیابی به یک سیستم EMI در کمترین زمان ممکن می باشد. گستره وسیع انتخاب از لحاظ میزان آمپراژ، فیوز ،امکانات نصب و راه اندازی و فیلترها جهت کاربرد تجهیزات پزشکی در اختیار شما قرار گرفته است و درجهت طراحی سیستم مورد نظر کمک می نماید.

مشاهده جزئیات