برچسب های CT کلمپ

برچسب ها

آمپرمتر چنگکی

آمپرمتر چنگکی مدل CT 1000 A /5A , دستگاهی برای اندازه گیری جریان , بدون نیاز به قطع هادی مورد نظر است . از این دستگاه برای اندازه گیری جریان متناوب در یک گستره وسیع استفاده می گردد .

مشاهده جزئیات