• امتیاز:
  • 0.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 0
  • تعداد بازدید:
  • 0

خدمات شرکت برنا نیرو کاران جهت حفاظت در برابر صاعقه و ولتاژ و جریان های سرج شامل: 1-طراحی و محاسبات 2-تامین تجهیزات 3-اجرای سیستم های حفاظت در برابر صاعقه 4-آموزش