شرکت برنا نیروکاران، آماده ارائه طراحی های مهندسی در زمینه های زیر می باشد: - طراحی سیستم زمین، حفاظت در برابر صاعقه / سرج - آنالیز و شبیه سازی سیستم قدرت در محیط نرم افزاری ( مطالعات شبکه ) - طراحی فیلترهای هارمونیکی ، فیلترهای نویز ، اصلاح ضریب قدرت - انجام مطالعات حفاظتی

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir