تست های این شرکت شامل موارد زیر می باشد: - تست رله - تست سیستم زمین ، حفاظت در برابر صاعقه / سرج - تست تاسیسات الکتریکی - تست تاسیسات با استفاده از دستگاه پاور آنالایزر

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir