تامین تجهیزات سیستم صاعقه گیر

یکی دیگر از خدمات شرکت برنیکا برآورد و تامین اقلام سیتم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه با بهترین کیفیت ممکن به شرح زیر می باشد: - صاعقه گیرهای فعال - میله برقگیر ساده-فرانکلین - قالب گرافیتی و پودر جوش - دریچه بازدید-ارت پیت - صفحه مسی،میله ارت - ارسترهای حفاظتی

برچسب ها