شرکت Cirprotec

کشور: اسپانیاسال تاسیس: 1995

شرکت سیرپروتک (Cirprotec) اسپانیا متخصص در زمینه تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه و سرج می باشد.از جمله خدمات این شرکت طراحی، ساخت و مشاوره تخصصی در زمینه تجهیزات حفاظت در برابر سرج (SPD) و صاعقه گیرهای میله ای می باشد. شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا) آمادگی خود را جهت فروش تمامی محصولات شرکت سیرپروتک (Cirprotec) اسپانیا اعلام می دارد.

محصولات Cirprotec

سرج ارستر سیرپروتک

سرج ارستر جریان صاعقه ، کلاس1 / نوع 1 و تک پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 25kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر CPT

سرج ارستر جریان صاعقه ، کلاس1 / نوع 1 و تک پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 50kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

ارستر CPT

سرج ارستر جریان صاعقه ، کلاس1 / نوع 1 و تک پل می باشد. نحوه نصب بصورت نول به حفاظت (N-PE) که می تواند جریان های سرج 100kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

ارستر چهار پل

سرج ارستر جریان صاعقه ، کلاس1 / نوع 1 و چهار پل می باشد. نحوه نصب بصورت سه فاز بهمراه نول (L1-L2-L3-N-PE) که می تواند جریان های سرج 25kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

تابلو سرج ارستر کلاس B

تابلو سرج ارستر کلاس B ، برای شبکه های تک فاز ، کلاس1 / نوع 1 می باشد. این تابلو می تواند جریان های سرج 25kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ترکیبی Cirprotec

سرج ارستر ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 و تک پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر دو پل

سرج ارستر دو پل ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول و ارت (L-N-PE) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر سه پل

سرج ارستر سه پل ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت سه فاز به ارت (L1-L2-L3-PEN) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت با ساختار TNC تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر چهار پل

سرج ارستر چهار پل ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت سه فاز و نول به ارت (L1-L2-L3-N-PE) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت با ساختار TT تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

خشاب سرج ارستر

خشاب سرج ارستر برای ارسترهای سری PSC ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

کارتریج سرج ارستر

کارتریج سرج ارستر برای ارسترهای سری PSC ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت نول به ارت (N-PE) که می تواند جریان های سرج 50kA در نوترال را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر cirprotec

سرج ارستر cirprotec مدل CSC1-7,5/120 از جمله سرج ارسترهای ترکیبی جهت حفاظت در برابر جریان صاعقه و سوئیچینگ در کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 7.5kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

برچسب ها