شرکت Woodward

کشور: آمریکاسال تاسیس: 1870

شرکت وود وارد (WOODWARD) توسط یک مخترع آمریکایی به نام Amos Woodward در سال 1870 میلادی در کشور آمریکا تاسیس گردید. در حال حاضر شرکت وود وارد (WOODWARD) در زمینه طراحی و تولید تجهیزات کنترلی حرکتی ، برق ، احتراق در صنایع و صنایع هوافضا در جهان فعالیت دارد. شرکت وود وارد (WOODWARD) دارای 30 نمایندگی در 14 کشور جهان از جمله آمریکا، برزیل ، آلمان ، هلند ، انگلستان ، بلغارستان ،روسیه ، ژاپن ، کره ، چین ، هند ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بوده و بیش از 7000 عضو دارد. محصولات این شرکت بزرگ آمریکایی به قرار زیر می باشد : 1- سیستم های تحریک (Actuation systems) 1-1 توربین های هوا فضا و هواپیماهای دفاعی(Aerospace and Defense aircraft turbine) 1-1-1 تست بدنه هواپیما Airframe certification testing 1-1-2وسایل نقلیه دفاعی Defense Vehicles Gimbals 1-1-3 موشک ها و مهمات Missiles and Munitions 1-2 موتور گاز و دیزل Engine, Gas and Diesel 1-2-1 موتور هیدرو مکانیکی Hydro-mechanical Motor 1-2-2 APECS خطی APECS Linear 1-2-3 APECS دوار APECS Rotary 1-3 توربین های صنعتی Industrial Turbine 1-3-1 توربین گازی Gas Turbine 1-3-2 توربین بخار Steam turbine 2- شیر های هوا Air Valves 2-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 2-2 توربین صنعتی Industrial Turbine 3-کنترل نرخ هوا- سوخت Air-Fuel Ratio Control 3-1 کنترل گازهای گلخانه ای Emissions Controls 3-2 سیستم کنترل موتور Engine Control Systems 3-2-1 وسایل توسعه ای Development Tools 3-2-2 موتور دیزلی Diesel Engine 3-2-3 موتورهای گازی و دوبل سوخت Gas and Dual-Fuel Engines 3-2-4 سیستم کنترل خودرو Vehicle Control Systems 4- کنترل کننده اتوماتیک سوییچ انتقال Automatic Transfer Switch Controllers 4-1 کنترل کننده های ATS - ATS Controllers 5- کنترل کننده اتوماتیک سوییچ انتقال Automatic Transfer Switch Controllers 5-1 کنترل کننده های ATS - ATS Controllers 6-کنترل کابین خلبان Cockpit Controls 6-1 وقفه های دوره ای و انتخابی Cyclic and Collective Sticks 6-2 واحد های کنترل ضربه ، دنده فرود ، اسپویلر Flap, Spoiler, Landing Gear, Nose Wheel and Trim Control Units 6-3 انحراف سکان و پدال ترمز Yaw and Rudder Brake Pedal Assembly 6-4 ستون ها و میله ها Columns and Sticks 6-5 دریچه گازی ربعی Throttle Quadrants 7-سیستم های احتراق Combustion Systems 7-1 سیستم احتراق توربین هواپیما Aircraft Turbine Combustion Systems 7-2 افزاینده ها Augmentors 7-3 سیستم احتراق موتور Engine Combustion Systems 7-4 نازل سوخت Fuel Nozzles 7-4-1 نازل سوخت توربین هواپیما Aircraft Turbine Fuel Nozzle 7-4-2 نازل سوخت موتور دیزل Engine Diesel Fuel Nozzles 7-4-3 نازل سوخت توربین های صنعتی Engine Diesel Fuel Nozzles 7-5 سیستم های جرقه زنی Ignition Systems 7-5-1 سیستم جرقه زنی توربین هواپیما Aircraft Turbine Ignition System 7-5-2 سیستم جرقه زنی موتور Aircraft Turbine Ignition System 7-6 سیستم های احتراق توربین صنعتی Industrial Turbine Combustion Systems 7-6-1 تحریک کننده Exciters 7-6-2 جرقه زن Igniters 7-6-3 نازل Nozzles 7-6-3-1 نازل گاز Gas Nozzles 7-6-3-2 نازل مایع Liquid Nozzles 7-6-3-3 نازل آب Water Nozzles 8- سیستم های کنترل کمپرسور Compressor Control systems 9- سیستم های الکتریکی Electrical systems 9-1 سیستم الکترونیکی Electronic systems 9-1-1 دفاع و هوافضا Aerospace and Defense 9-1-1-1 تحریک Actuation 9-1-1-2 توربین موتور Turbine Engines 9-1-2 سیستم قدرت الکتریکی Electrical Power Systems 9-1-2-1 سوییچ انتقال اتوماتیک Automatic Transfer Switches 9-1-2-2 رله های حفاظتی Protection Relays 9-1-2-3 کنترل کننده ست ژنراتور Genset Controllers 9-1-2-4 سنکرون کننده ها و تقسیم بار Sychronizers and Load Share 9-1-2-4-1 ماژول های تقسیم بار Load Share Modules 9-1-2-3-2 تقسیم بار چندکاره Multifunction Load Share 9-1-2-3-3 سنکرون کننده Synchronizer 9-1-3 موتور گاز و دیزل Engine, Gas and Diesel 9-1-3-1 آنالوگ Analog 9-1-3-2 قبل از برنامه ریزی Pre-Programmed 9-1-3-3 برنامه پذیر Programmable 9-1-4 توربین های صنعتی Industrial Turbine 9-1-4-1 کنترل توربین گازی Gas Turbine Controls 9-1-4-2 نرم افزار Software 9-1-4-3 کنترل توربین بخار Steam Turbine Controls 9-1-5 سیستم های ایمنی Safety Systems 9-1-5-1 ماژول ایمنی میکرونت MicroNet Safety Module 9-1-5-2 سیستم کنترل ایمنی Safety System Controls 9-1-5-3 PROTECH 10- کنترل تولید گاز گلخانه ای Emissions Controls 10-1 سیستم های کنترل موتور Engine Control Systems 10-1-1 سیستم های کنترل ارتقا و مقاوم سازی Control Systems Upgrades and Retrofits 10-1-2 وسایل توسعه ای Development Tools 10-1-3 موتور دیزل Diesel Engine 10-1-3-1 سیستم ریل مشترک Common Rail System 10-1-3-2 سیستم EUP/EDIS 10-1-3-3 سیستم دیزل کوچک Small Diesel System 10-1-4 موتورهای گاز و سوخت دوبل Gas and Dual-Fuel Engines 10-1-5 سیستم کنترل خودرو Vehicle Control Systems 10-1-6 سیستم اگزوز Exhaust Aftertreatment Systems 11-سرویس های مهندسی Engineering Services 11-1 سیستم های تحریک Actuation Systems 11-2 سیستم های کنترل Electronic Controls 11-3 گاورنر ها Governors 11-3-1 توربین بخار Steam Turbine 11-3-2 موتور Engine 11-4 شیرها Valves 11-4-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 11-4-2 موتور Engine 11-4-3 توربین صنعتی Industrial Turbine 12-سیستم کنترل پرواز Flight control system 12-1سیستم تحریک Actuation Systems 12-1-1 دفاع و هوافضا Aerospace and Defense 12-1-1-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 12-1-1-2 بدنه هواپیما Airframe 12-1-1-2-1 کنترل پرواز Flight Controls 12-1-1-2-2 دنده فرود Landing Gear 12-1-1-2-3 کنترل ابزار Utility Control 12-1-1-2-4 تحریک رانش Thrust Reverser Actuation 12-1-1-2-5 تست گواهینامه Certification Testing 12-1-1-3 خودروهای دفاعی Defense Vehicles 12-1-1-4 تراز نگهدارنده تجهیزات دریایی Gimbals 12-1-1-5 موشک ها و مهمات Missiles and Munitions 12-1-1-6 توربین هواپیما Aircraft Turbine 12-1-2 موتور گاز و دیزل Engine, Gas and Diesel 12-1-2-1 سیستم کنترل موتور APECS خطی APECS Linear 12-1-2-2 سیستم کنترل موتور APECS دوار APECS rotary 12-1-2-3 سیستم گاورن الکترونیکی EPG دوار EPG Rotary 12-1-2-4 سیستم تحریک LAT دوار LATs Rotary 12-1-2-5هیدرو مکانیکی Hydro-mechanical 12-1-3 توربین صنعتی 12-1-3-1 توربین گازی 12-1-3-2 توربین بخار 13 - کنترل سوخت Fuel Controls 13-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 13-2 توربین صنعتی Industrial Turbine 14- فیلتر سوخت Fuel Filters 14-1 سیستم های سوخت Fuel Systems 14-1-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 14-1-2 موتور Engine 14-1-2-1 دیزل Diesel 14-1-2-2 گاز و سوخت دوبل Gas and Dual-Fuel 14-1-3 توربین صنعتی Industrial Turbine 15- سیستم تزریق سوخت Fuel Injection Systems 15-1 سیستم ریل مشترک CR 15-2 سیستم تزریق سوخت کنترل الکترونیکی EUP/EDIS 15-3 سیستم تزریق سوخت فشار بالا مکانیکی Mech FI 16- واحد های اندازه گیری سوخت Fuel metering Unit 16-1کنترل سوخت Fuel Controls 16-1-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 16-1-2 توربین صنعتی Industrial Turbine 16-2 واحد های اندازه گیری سوخت Fuel metering Unit 16-3 سیستم سوخت Fuel Systems 16-3-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 16-3-2 موتور Engine 16-3-3 توربین صنعتی Industrial Turbine 16-4 شیرها Valves 16-4-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 16-4-1-1 هوا Air 16-4-1-2 اندازه گیری سوخت Fuel Metering 16-4-1-3 طبقه بندی سوخت Fuel Staging 16-4-1-4 ویژه Specialty 16-4-2 موتور Engine 16-4-2-1شیر هوا و گاز Admission Valves, Gaseous 16-4-2-2 گردش گاز بازگشتی اگزوز Exhaust Gas Recirculation 16-4-2-3 اندازه گیری سوخت Fuel Metering 16-4-2-4 خفه سازی Throttle 16-4-2-5 گیت بای پس Wastegate and ByPass 16-4-3 موتور صنعتی Industrial Turbine 16-4-3-1 شیر هوا Air Valves 16-4-3-2 شیر گاز Gas Valves 16-4-3-3 شیر مایع Liquid Valves 16-4-3-4 شیر آب Water Valves 16-4-3-5 شیرهای دیگر Other Valves 17- فیلتر سوخت Fuel Filters 17-1 سیستم های سوخت Fuel Systems 17-1-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 17-1-2 موتور Engine 17-1-2-1 دیزل Diesel 17-1-2-2 گاز و سوخت دوبل Gas and Dual-Fuel 17-1-3 توربین صنعتی Industrial Turbine 18 - سیستم کنترل توربین گازی Gas Turbine Control Systems and Solutions 19- دنده و چرخ دنده Gears and Gearing 19-1 زاویه سر دنده Angle Gearheads 19-2 سر دنده سیاره ای Planetary Gearheads 19-3 خار سر دنده Spur Gearheads 20 - کنترل کننده سیستم تولیید کننده توان Genset Controllers 20-1 سیستم الکترونیکی Electronic systems 20-1-1 دفاع و هوافضا Aerospace and Defense 20-1-1-1 تحریک Actuation 20-1-1-2 توربین موتور Turbine Engines 20-1-2 سیستم قدرت الکتریکی Electrical Power Systems 20-1-2-1 سوییچ انتقال اتوماتیک Automatic Transfer Switches 20-1-2-2 رله های حفاظتی Protection Relays 20-1-2-3 کنترل کننده ست ژنراتور Genset Controllers 20-1-2-4 سنکرون کننده ها و تقسیم بار Sychronizers and Load Share 20-1-2-4-1 ماژول های تقسیم بار Load Share Modules 20-1-2-3-2 تقسیم بار چندکاره Multifunction Load Share 20-1-2-3-3 سنکرون کننده Synchronizer 20-1-3 موتور گاز و دیزل Engine, Gas and Diesel 20-1-3-1 آنالوگ Analog 20-1-3-2 قبل از برنامه ریزی Pre-Programmed 20-1-3-3 برنامه پذیر Programmable 20-1-4 توربین های صنعتی Industrial Turbine 20-1-4-1 کنترل توربین گازی Gas Turbine Controls 20-1-4-2 نرم افزار Software 20-1-4-3 کنترل توربین بخار Steam Turbine Controls 20-1-5 سیستم های ایمنی Safety Systems 20-1-5-1 ماژول ایمنی میکرونت MicroNet Safety Module 20-1-5-2 سیستم کنترل ایمنی Safety System Controls 20-1-5-3 PROTECH 21- سیستم های کنترل تولید ژنراتور Genset Control Systems 21-1 سیستم کنترل موتور Engine Control Systems 21-2 سیستم کنترل توربین Turbine Control Systems 21-3 سیستم کنترل ژنراتور Generator Control Systems 21-4 سیستم حفاظت ژنراتور Generator Protection Systems 21-5 سیستم ایمنی موتور Engine Safety Systems 22- گاورنر ها Governors 22-1 موتور Engine 22-1-1 3161 22-1-2 تحریک گاورنر Actuation with Governor Bac 22-1-3 کوچک Small 22-1-4 یونیورسال Universal 22-1-5 بزرگ Large 22-2 توربین بخار Steam Turbine 23- دهانه ، سنسور Harness, Sensor 24-مبدل حرارتی Heat Exchangers 25- احتراق Ignition 25-1 کنترل کننده ها Controllers 25-2 تحریک کننده ها Exciters 25-3 احتراق دهنده ها Igniters 25-4 سیستم های احتراق Ignition Systems 25-4-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 25-4-2 موتور Engine 25-4-2-1 سیستم AC و کنترل کننده AC Systems and Controller 25-4-2-2 کنترل تخلیه خازنی Capacitive Discharge Control 25-4-2-3 سیم پیچ Coils 25-4-3 توربین گازی Gas Turbine 26- سیستم های کنترلی توربوماشین های صنعتی Industrial Turbomachinery Control Systems 27- سیستم هیدرولیک مجتمع Integrated Hydraulic Manifolds 28- سیستم سنسور مجتمع Integrated Sensor Systems 29 - موتورها و سرو موتورها Motors and Servomotors 29-1 موتورهای AC AC Motors 29-2 ترمز و کلاچ Brakes and Clutches 29-3 موتور DC براش Brush DC Motors 29-4 موتورهای DC براشلس Brushless DC Motors 29-5 میراگرها Dampers 29-6 موتورهای استپ Stepper Motors 30- سیستم کنترل موتورهای گازی Natural Gas Engine Control Systems 30-1 به روز رسانی سیستم کنترل Control Systems Upgrades and Retrofits 30-1-1 سیستم های E3 شامل سیستم کنترل و انتشار موتور E3 Systems 30-1-2 اجزای مقاوم سازی Retrofit Partners 30-2 وسایل توسعه ای Development Tools 30-2-1 اپلیکیشن گرافیکی برنامه دهنده (Graphical Application Programmer (GAP 30-2-2 کنترل MotoHawk Control Solutions (زیر مجمعه شرکت وود وارد : MotoHawk) 30-2-2-1 پشتیبانی کاربردها Applications Support 30-2-2-2 سخت افزار ECM (ماژول های الکترونیکی کنترل) ECM Hardware 30-2-2-3 MotoHawk برای کاربردهای آکادمیک MotoHawk for Academia 30-2-2-4 شرکاء Partners 30-2-2-5 نرم افزار Software Suite 30-2-2-5-1 MotoFlash 30-2-2-5-2 محصولات MotoHawk 30-2-2-5-3 MotoService 30-2-2-5-4 MotoTune 30-2-2-6 آموزش Training 30-3 موتور دیزل Diesel Engine 30-3-1 سیستم ریل مشترک Common Rail System 30-3-2 سیستم تزریق سوخت الکترونیکی EUP/EDIS System 30-3-3 سیستم دیزل کوچک Small Diesel System 30-4 موتور گاز و دوگانه سوز Gas and Dual-Fuel Engines 30-5 سیستم کنترل خودرو Vehicle Control Systems 31- نازل های سوخت و آب Nozzles, Fuel and Water 31-1 سیستم های احتراق Combustion Systems 31-1-1 سیستم احتراق هواپیما Aircraft Turbine Combustion Systems 31-1-2 افزاینده ها Augmentors 31-1-3 سیستم احتراق موتور Engine Combustion Systems 31-1-4 نازل های سوخت Fuel Nozzles 31-1-4-1 نازل سوخت موتور هواپیما Aircraft Turbine Fuel Nozzles 31-1-4-2 نازل سوخت موتور دیزل Engine Diesel Fuel Nozzles 31-1-4-3 نازل سوخت توربین های صنعتی Industrial Turbine Fuel Nozzl 31-1-5 سیستم های جرقه زنی Ignition Systems 31-1-5-1 سیستم جرقه زنی توربین هواپیما Aircraft Turbine Ignition System 31-1-5-2 سیستم جرقه زنی موتور Engine Ignition Systems 31-1-6 سیستم احتراق توربین های صنعتی Industrial Turbine Combustion Systems 31-1-6-1 تحریک کننده ها Exciters 31-1-6-2 جرقه زنی Igniters 31-1-6-3 نازل ها Nozzles 31-2 نازل های سوخت و آب Nozzles, Fuel and Water 31-1-1 نازل سوخت توربین هواپیما Aircraft Turbine Fuel Nozzles 31-1-2 توربین های صنعتی Industrial Turbine 31-1-2-1 نازل گاز Gas Nozzles 31-1-2-2 نازل مایع Liquid Nozzles 31-1-2-3 نازل آب Water Nozzles 32- سیستم کنترل نیروگاه Power Station Control System 32-1 سیستم کنترل بویلر Boiler Control Systems 32-2 سیستم زمین سازی Neutral Grounding Systems 32-3 سیستم حفاظتی نیروگاه Plant Protection Systems 32-4 سیستم اسکادا و تصویر سازی Visualization Systems / SCADA 32-5 توانایی و ظرفیت شبکه هوشمند Smart Grid Capabilities 32-6 حفاظتی و امنیتی Teleservice and Security 33- سنسور وضعیت Position Sensors 33-1 سیستم های مجتمع سنسور Integrated Sensor Systems 33-2 سنسورهایوضعیت Position Sensors 33-2-1 ترانسفورماتورهای دیفرانسیلی متغیر خطی Linear Variable Differential Transformers LVDTs 33-2-2 برطرف کننده ها (محصولاتی با دقت بی نظیر جهت کاربردهای هوا فضا و کمیت هایی که نیاز به حس شوندگی دقیق دارند) Resolvers 33-2-3 ترانسقورماتورهای دیفرانسیلی متغیر گرد (Rotary Variable Differential Transformers (RVDTs 34-سیستم های کنترل توزیع توان Power Distribution Control Systems 34-1 سیستم های DC - DC Systems 34-2 متریال تاسیسات Installation Material 34-3 سیستم توزیع ولتاژ متوسط MV Distribution Systems 34-4 سیستم توزیع ولتاژ پایین LV Distribution Systems 34-5 ترانسفورماتور قدرت Power Transformers 35-سرویس های نیروگاهی Power Station Services 35-1 خدمات پس از فروش After Sales 35-2 خدمات مهندسی Engineering Services 35-3 آموزش Training 36- رله های حفاظتی Protection Relays 36-1 رله حفاظت فیدر Feeder Protection 36-2 رله حفاظت ژنراتور Generator Protection 36-3 رله حفاظت خط Line Protection 36-4 رله خطوط افتراق Mains Decoupling 36-5 رله حفاظت موتور Motor Protection 36-6 رله حفاظت ترانسفورماتور Transformer Protection 37- پمپ ها Pumps 37-1 توربین هواپیما Aircraft Turbine 37-2 توربین صنعتی Industrial Turbine 38- ایستگاه های سلاح از راه دور remote weapon stations 39- شیرهای سروو Servovalves 40- سلونویید ها و لوازم جانبی Solenoids and Accessories 40-1 لوازم جانبی سلونویید Solenoid Accessories 40-2 کیت شات دان سلونویید Solenoid Shutdown Kits 40-3 سلونویید ها Solenoids 40-3-1 هسته دوبل Dual-Coil 40-3-2 هسته تکی Single-Coil 41- سنسورهای سرعت Speed Sensors 41-1 موتور Engine 41-1-1 سوییچ های مغناطیسی تخمین برای کنترل الکترونیکی Mag Pick-ups 41-1-2 تولیید کننده سیگنال Mini-Gen 42- سوییچ های سرعت Speed Switches 42-1 سوییچ سرعت دیجیتال DSS-2 Digital Speed Switch 42-2 EPS 1000 42-3 سوییچ سرعت تک و یا دوکانال برای کاربردهای سرعت بحرانی ESSE Speed Switches 43-کنترل کننده های سنکرون کننده و تقسیم بار Synchronizers & Load Share Controllers 43-1 کنترل الکترونیکی توربین های گاز و بخار 2300- 2300 Digital Load Sharing and Speed Control 43-2 سنکرون کننده SPM-D 44- شمع موتور spark plug 45-سیستم های کنترل و حفاظت توربوماشین های صنعتی Industrial Turbomachinery Control and Protection Systems 46- برجک و سیستم درایو تفنگ Turret and Gun Drive Systems 47-مبدل های انرژی باد Wind Converters 47-1 تجارت اجزای مبدل توان بادی و لایسنس تولید Components Business 47-2ژنراتور القایی دابلی فد (دو سو تغذیه) CONCYCLE Doubly Fed Induction Generator 47-3 مبدل های ولتاژ پایین فول سایزCONCYCLE Low Voltage Full Size Converters 47-4 مبدل های ولتاژ متوسط فول سایزCONCYCLE Medium Voltage Full Size Converter شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا) وارد کننده محصولات و تجهیزات برق صنعتی ، نماینده انحصاری شرکت وودوارد (WOODWARD ) ایالات متحده آمریکا در ایران ، در زمینه کنترل کننده های ژنراتور ، رله های حفاظتی و سایر فعالیت دارد.

محصولات Woodward

کنترلر دیزل

کنترلرهای دیزل ژنراتور سری 3000XT برای تمام ابعاد و کاربردهای دیزل ها استفاده می شود.این سری کنترلرها دارای طراحی الگوریتم و منطق ویژه برای استارت، توقف و کنترل مدارشکن دیزل ژنراتور و سایر تجهیزات می باشد. این کنترل کننده پارالل ژنراتور ، دارای تطبیق پذیری فوق العاده زیاد با سازندگان سوئیچگیر OEM ، سازندگان ژنراتور و فروشندگان سیستم می باشد.

مشاهده جزئیات

کنترلر پارالل دیزل ژنراتور

کنترلر پارالل دیزل ژنراتور سری easYgen-3000 Series ، دارای تطبیق پذیری فوق العاده زیاد با سازندگان سوئیچگیر OEM ، سازندگان ژنراتور و فروشندگان سیستم می باشد.این مدل حفاظت و کنترل موتور ژنراتور می باشد.قابلیت پارالل کردن همتا به همتا و با ویژگی های پایداری بالا و کاربری آسان و جذاب می باشد.

مشاهده جزئیات

برد کنترل دیزل ژنراتور

برد کنترل دیزل ژنراتور سری easYgen-2000 کنترلر و حفاظت کمپکت و مقرون به صرفه برای سنکرون کردن و پخش بار حداکتر 16 دیزل بصورت جزیره ای یا عملکرد موازی یک واحد با یک کاربرد می باشد.

مشاهده جزئیات

کنترلر بریکر

کنترلر بریکر سری LS-5 کنترل کننده سنکرون سازی و پخش بار با عملگرهای حفاظتی یکپارچه می باشد.این مدل طراحی شده تا با استفاده در کنار کنترلر ژنراتور easYgen-3400/3500 بار مختلط و چندین mains ورودی را مدیریت کند.

مشاهده جزئیات

کنترل کننده دیزل

کنترل کننده دیزل سری easYgen-1000 با داشتن ویژگی های خلاقانه انتخابی هوشمند برای کنترل منابع تولید برق غیر پارالل و اضطراری می باشد.

مشاهده جزئیات

کنترل کننده دیزل ژنراتور

کنترل کننده دیزل ژنراتور سری easYgen-300 کنترلر کننده مقرون به صرفه دیزل برای استارت اتوماتیک و انتقال سوئیچ می باشد.این کنترلرها تمام نیازهای دیزل های اضطراری فراهم می کنند از جمله مانیتورینگ، حفاظت، و ثبت وقایع می باشد.

مشاهده جزئیات

برچسب ها