شرکت DEIF

شرکت دایف (DEIF) در سال 1933 در کشور دانمارک تاسیس شده است. امروزه شرکت دایف DEIF تامین کننده جهانی سیستم های کنترلی قابل اطمینان ، ایمن و سازگار با محیط زیست برای نیروگاه های تولید برق پراکنده ، صنایع دریایی و فراساحلی و توربین های بادی می باشد. گروه دایف DEIF دارای هفده دفتر فروش ، مراکز ذیصلاح و تجهیزات آموزشی در اروپا ، آسیا و آمریکا و مراکز توزیع در 35 کشور و منطقه دیگر می باشد. محصولات کمپانی دایف DEIF شامل: 1- دیزل (Diesel) 1-1- کنترلرهای دیزل (Diesel Controllers) 1-1-1-تولیدکننده های برق مستقل (Independent Power Producers) 2-1-1-برق مهم و حساس (Critical Power) 3-1-1-اجاره ای (Rental) 4-1-1-موتور و دیزل ژنراتور (Engine & Genset OEMs) 2-1-سنکرونایزینگ و پخش بار (Synchronisation & Load Sharing) 3-1-حفاظت (Protection) 4-1-تجهیزات تابلو برق (Switchboard Equipment) 1-4-1- ترنسدیوسرها (Transducers) 2-4-1-میترهای آنالوگ (Analogue Meters) 3-4-1-مولتی فانکش میترها (Multi-Instruments) 4-4-1-مانیتورینگ عایقی (Insulation Monitoring) 5-4-1-شارژرهای باتری (Battery Chargers) 6-4-1- ترانس های جریان (Current Transformers) 7-4-1-شمارنده های ساعات اجرا (Running Hours Counters) 5-1- طراحی ، تعمیرات دوره ای و نظارت بر نیروگاه (Plant Design, Commissioning & Monitoring) 2-گاز (Gas) 1-2-کنترلرهای گاز (Gas Controllers) 1-1-2- بیوگاز (Biogas) 2-1-2- گاز دفن زباله (Landfill Gas) 3-1-2- گاز طبیعی (Natural Gas) 2-2-سنکرونایزینگ و پخش بار (Synchronisation & Load Sharing) 3-2-حفاظت (Protection) 4-2-تجهیزات تابلو برق (Switchboard Equipment) 1-4-2- ترنسدیوسرها (Transducers) 2-4-2-میترهای آنالوگ (Analogue Meters) 3-4-2-مولتی فانکش میترها (Multi-Instruments) 4-4-2-مانیتورینگ عایقی (Insulation Monitoring) 5-4-2-شارژرهای باتری (Battery Chargers) 6-4-2- ترانس های جریان (Current Transformers) 7-4-2-شمارنده های ساعات اجرا (Running Hours Counters) 5-2- طراحی ، تعمیرات دوره ای و نظارت بر نیروگاه (Plant Design, Commissioning & Monitoring) 3-آب (Hydro) 1-3-کنترلرهای آبی 1-1-3-فرانسیس (Francis) 2-1-3-کاپلان (Kaplan) 3-1-3-پلتون (Pelton/Turgo) 4-1-3-پیچ ارشمیدس (Archimedes Screw) 5-1-3-کنترل کننده سطح آب (Water Level Control) 2-3-سنکرونایزینگ و پخش بار (Synchronisation & Load Sharing) 3-3-حفاظت (Protection) 4-3-تجهیزات تابلو برق (Switchboard Equipment) 1-4-3- ترنسدیوسرها (Transducers) 2-4-3-میترهای آنالوگ (Analogue Meters) 3-4-3-مولتی فانکش میترها (Multi-Instruments) 4-4-3-مانیتورینگ عایقی (Insulation Monitoring) 5-4-3-شارژرهای باتری (Battery Chargers) 6-4-3- ترانس های جریان (Current Transformers) 7-4-3-شمارنده های ساعات اجرا (Running Hours Counters) 5-3- طراحی ، تعمیرات دوره ای و نظارت بر نیروگاه (Plant Design, Commissioning & Monitoring) 4-صنایع دریایی و فراساحلی (Marine & Offshore) 1-4-کنترلرهای موتور و دیزل ژنراتور (Engine & Genset Controllers) 1-1-4-مدیریت بار (Power Management) 2-1-4-اجرا و پارالل کردن (Paralleling & Operation) 3-1-4- سنکرون کردن (Synchronisation) 4-1-4-مستقل (Stand-alone) 5-1-4-حفاظت (Protection) 6-1-4-تجهیزات مانیتورینگ و طراحی (Design and Monitoring Tools) 2-4-تجهیزات پل (Bridge Instrumentation) 1-2-4-شاخص روشنایی (Illuminated Indicators) 2-2-4-بادسنج ها (Anemometers) 3-2-4-سنسورها و انتقال دهنده زاویه سکان (Sensors and Rudder Angle Transmitters) 3-4-تجهیزات تابلو برق (Switchboard Equipment) 1-3-4- ترنسدیوسرها (Transducers) 2-3-4- تابلو آلارم (Alarm Panel) 3-3-4-میترهای آنالوگ (Analogue Meters) 4-3-4-مولتی فانکش میترها (Multi-Instruments) 5-3-4-مانیتورینگ عایقی (Insulation Monitoring) 6-3-4-شارژرهای باتری (Battery Chargers) 7-3-4- ترانس های جریان (Current Transformers) 8-3-4-شمارنده های ساعات اجرا (Running Hours Counters) 4-4- صوتی (Acoustic) 5-ترکیبی (Hybrid) 1-5-کنترلرهای ترکیبی (Hybrid Controllers) 2-5- HMI و نظارت از راه دور (HMI & Remote Monitoring) 3-5-تجهیزات تابلو برق (Switchboard Equipment) 4-5-طراحی ، تعمیرات دوره ای و نظارت بر نیروگاه (Plant Design, Commissioning & Monitoring) شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت دیف (DEIF) در زمینه خرید، فروش، مشاوره وپخش تجهیزات صنعتی و انواع تجهیزات تابلوبرق و صنایع دریایی ، گازی ، آبی ، دیزلی و ... فعالیت دارد.

  • کشور: دانمارک
  • سال تاسیس: 1933

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir