خازن رو بردی

  • امتیاز:
  • 3.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 3
  • تعداد بازدید:
  • 805
خازن رو بردی

خازن رو بردی برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود. مشخصات: - قابلیت اطمینان بالا و صرفه اقتصادی ازطریق ساخت الکترولیت و فویل آند با کیفیت بالا -بدون سرب/مطابق با استاندارد RoHS شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت Hitachi در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازنهای رو بردی فعالیت دارد.

محصولات

خازن33000µF

مدل: HP3 کد سفارش: HP31C103MCXWPEC,HP31C682MCXWPEC

خازن33000µF برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن استاندارد روبردی

مدل: HU3 کد سفارش: HU31C103MCXWPEC,HU31C472MCXWPEC

خازن استاندارد روبردی برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن2200µF

مدل: HU کد سفارش: HU2G331MCAS2WPEC, HU2D331MCXS2WPEC

خازن2200µF برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن550v

مدل: ZL کد سفارش: ZL2G121MCXS2WPEC, ZL2D331MCXS2WPEC

خازن550v برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن2700µF

مدل: HL کد سفارش: HL2G121MCXS2WPEC, HL2D331MCXS2WPEC

خازن2700µF برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن680µF

مدل: YL کد سفارش: YL2G820MCXS2WPEC, YL2G820MCXS2WPEC

خازن680µF برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن رو بردی مقاوم

مدل: XL1 کد سفارش: XL12W101MCXWPEC, XL12D221MCXWPEC

خازن رو بردی مقاوم برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن 4700µF

مدل: PS2 کد سفارش: PS22W122MTCPF, PS22D182MSBPF

خازن 4700µF برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن 600v

مدل: US2 کد سفارش: US22D152MSBPF , US22E102MSBPF

خازن 600v برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن 1200µF

مدل: CU کد سفارش: CU2G221MCZS3WPEC, CU2W151MCZS3WPEC

خازن 1200µFبرای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن رو بردی کوچک

مدل: ZLR کد سفارش: ZLR2G221MCXS6WPEC, ZLR2G101MCXS2WPEC

خازن رو بردی کوچک برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات

خازن فرکانس بالا

مدل: DH کد سفارش: DH2G101MCXS2WPEC, DH2W820MCXS2WPEC

خازن فرکانس بالا برای منبع تغذیه سوییچینگ، اینورترهای عمومی، یو پی اس ها و... که نیاز به خازن هایی با سایز کوچک و ظرفیت زیاد می باشد ، به کار می رود.

مشاهده جزئیات