خازن ترمینال پیچی

  • امتیاز:
  • 4.3
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 3
  • تعداد بازدید:
  • 1030
خازن  ترمینال پیچی

خازن های الکترولیت آلومینیومی ترمینال پیچی، خازن هایی با ظرفیت بالا برای جریان ریپل بالا هستند. خازن های الکترولیت آلومینیومی ترمینال پیچی برای اینورترهای قطارها و آسانسورها در زمینه‌هایی که نیاز به اطمینان بالا می‌باشد، استفاده می‌شوند. مشخصات: - قابلیت اطمینان بالا و صرفه اقتصادی ازطریق ساخت الکترولیت و فویل آند با کیفیت بالا -قابل استفاده برای تجهیزات نیازمند به ظرفیت بالا مثل اینورتر و منبع توان بزرگ -بدون سرب/مطابق با استاندارد RoHS

محصولات

خازن استاندارد

مدل: VF کد سفارش: VF0J334YD094 , VF1A684YE124

خازن استاندارد، خازنی با ظرفیت بالا بوده و مناسب برای جریان ریپل بالا می باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 6.3 تا 600 ولت DC می‌ باشد. خازن استاندارد، در دمای 85 درجه سانتی‌ گراد به مدت 4000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن 500v

مدل: VG کد سفارش: VG2G153YF190, VG1E154YD094

خازن 500v، خازنی با ظرفیت بالا بوده و مناسب برای جریان ریپل بالا می‌ باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 25 تا 500 ولت DC می‌ باشد. خازن 500v، در دمای 105 درجه سانتی‌ گراد به مدت 4000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن با دوام

مدل: VFL کد سفارش: VFL2G153YF167, VFL2V472YD094

خازن بادوام، خازنی با طول عمر طولانی بوده و مناسب برای جریان ریپل بالا می‌ باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 350 تا 600 ولت DC می‌ باشد. خازن بادوام، در دمای 85 درجه سانتی‌ گراد به مدت 8000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن دما بالا

مدل: VGL کد سفارش: VGL2G822YF126, VGL2V392YD094

خازن دما بالا، خازنی مناسب برای جریان ریپل بالا می‌ باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 350 تا 500 ولت DC می‌ باشد. خازن دما بالا، در دمای 105 درجه سانتی‌ گراد به مدت 8000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن مقاوم

مدل: VFH کد سفارش: VFH2G592YF110, VFH2V332YD094

خازن مقاوم، خازنی با طول عمر طولانی می‌ باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 350 تا 500 ولت DC می‌ باشد. خازن مقاوم، در دمای 85 درجه سانتی‌ گراد به مدت 20000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن سایز کوچک

مدل: VFR کد سفارش: VFR2G682YF110 , VFR2V392YD107

خازن سایز کوچک، خازنی با ظرفیت بالا بوده و مناسب برای جریان ریپل بالا می باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 350 تا 500 ولت DC می‌ باشد.خازن سایز کوچک، در دمای 85 درجه سانتی‌ گرادبه مدت 4000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن الکترولیت کوچک

مدل: VGR کد سفارش: VGR2G592YF110 , VGR2V332YD107

خازن الکترولیت کوچک، خازنی با ظرفیت بالا بوده و مناسب برای جریان ریپل بالا می باشد. این نوع خازن ها دارای محدوده ولتاژ 350 تا 500 ولت DC می‌ باشد. خازن الکترولیت کوچک، در دمای 105درجه سانتی‌ گرادبه مدت 4000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن ریپل بالا

مدل: VFLR کد سفارش: VFLR2W153YF230 , VFLR2V392YD107

خازن ریپل بالا، خازنی با ظرفیت بالا بوده و مناسب برای جریان ریپل بالا می باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 350 تا 500 ولت DC می‌ باشد.خازن ریپل بالا، در دمای 85 درجه سانتی‌ گراد به مدت 8000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن الکترولیت دما بالا

مدل: VGLR کد سفارش: VGLR2G153YF230 , VGLR2V332YD107

خازن الکترولیت دما بالا، خازنی مناسب برای جریان ریپل بالا می باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 350 تا 500 ولت DC می‌ باشد. خازن الکترولیت دما بالا، در دمای 105 درجه سانتی‌ گراد به مدت 8000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن الکترولیت مقاوم

مدل: VّFHR کد سفارش: VFHR2G562YF110 , VFHR2V332YD107

خازن الکترولیت مقاوم، خازنی با طول عمر طولانی می‌ باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 350 تا 500 ولت DC می‌ باشد. خازن الکترولیت مقاوم، در دمای 85 درجه سانتی‌ گراد به مدت 20000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن الکترولیت با دوام

مدل: FXR3 کد سفارش: FXR32G123YF150PH , FXR32G392YD094PH

خازن الکترولیت با دوام، خازنی با طول عمر طولانی بوده و مناسب برای جریان ریپل بالا می‌ باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 400 تا 500 ولت DC می‌ باشد.خازن الکترولیت با دوام، در دمای 85 درجه سانتی‌ گراد به مدت 8000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات

خازن الکترولیت ریپل بالا

مدل: GXR3 کد سفارش: GXR32G103YF126PH , GXR32G332YD094PH

خازن الکترولیت ریپل بالا، خازنی با ظرفیت زیاد بوده و مناسب برای جریان ریپل بالا می باشد. این نوع خازن دارای محدوده ولتاژ 400 تا 450 ولت DC می‌ باشد. خازن الکترولیت ریپل بالا در دمای 105 درجه سانتی‌ گراد به مدت 8000 ساعت قابل استفاده می‌ باشد.

مشاهده جزئیات