مطابق تعریف، محیط های خطرناک به مکان هایی اطلاق می گردد که در آنجا غلظت گاز، بخار یا ذرات قابل اشتعال زیاد باشد یا احتمال حضور آن ها باشد.این محیط های خطرناک به سه ناحیه (0، 1، 2 برای گاز و بخارات قابل اشتعال و 20، 21، 22 برای ذرات قابل اشتعال)تقسیم می شوند. محیط با گاز و بخارات قابل اشتعال: Zone 0 : در این محیط زمان حضور گازهای قابل اشتعال در سال بیشتر از 1000 ساعت می باشد. Zone 1 : در این محیط زمان حضور گازهای قابل اشتعال در سال 10 الی 1000 ساعت می باشد. Zone 2 : در این محیط زمان حضور گازهای قابل اشتعال در سال کمتر از 10 ساعت می باشد. محیط با ذرات قابل اشتعال : Zone 20: محیط با اتمسفر قابل اشتعال به شکل ابری از گرد و غبار قابل احتراق در هوا بصورت دائم با به دفعات متعددایجاد می شود. Zone 21: محیط با اتمسفر قابل اشتعال به شکل ابری از گرد و غبار قابل احتراق در هوا که در عملکرد عادی ایجاد می گردد یا گهگاهی ایجاد می شود. Zone 22: محیط با اتمسفر قابل اشتعال به شکل ابری از گرد و غبار قابل احتراق در هوا که در عملکرد عادی ایجاد نمی گردد ولی اگر ایجاد شود در زمان کوتاهی باقی می ماند. گوشی های Zone 1/21 مناسب جهت استفاده در محیط های خطرناک با شرایط زون 1 و 21 مطابق با استاندارد ATEX می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت i.safe mobile در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع گوشی موبایل ضد انفجار فعالیت دارد .

لیست محصولات گوشی های Zone 1/21

موبایل ضد انفجار

موبایل ضد انفجار

مدل: INNOVATION
کد سفارش: INNOVATION 2.0, INNOVATION 2.1
شرکت سازنده: i.safe MOBILE
نمایش جزئیات
گوشی ضد انفجار

گوشی ضد انفجار

مدل: IS
کد سفارش: IS320.1
شرکت سازنده: i.safe MOBILE
نمایش جزئیات
تلفن همراه ضد انفجار

تلفن همراه ضد انفجار

مدل: IS
کد سفارش: IS520.1
شرکت سازنده: i.safe MOBILE
نمایش جزئیات
تبلت ضد انفجار

تبلت ضد انفجار

مدل: IS
کد سفارش: IS910.1
شرکت سازنده: i.safe MOBILE
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir