رله تک منظوره

  • امتیاز:
  • 5.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 3
  • تعداد بازدید:
  • 2222
رله تک منظوره

رله تک منظوره، رله های حفاظتی متنوعی از جمله رله های حفاظتی ولتاژ ، فرکانس ، اتصال کوتاه ، اضافه جریان ، خطای زمین استاتور ، رله های پیشرفته می باشد. این نوع رله ها به صورت پیوسته برروی مدار نظارت دارند. رله تک منظوره عمدتا یک یا دو عملکرد حفاظتی را پوشش می دهد و در صورت فراتر رفتن مقدار اندازه گیری شده از مقدار تنظیم شده , رله فرمان قطع را صادر می نماید. از برندهای معتبر تولید کننده رله های تک منظوره، می توان شرکت دیف ( DEIF ) و شرکت زیگلر ( Zeigler ) را بر شمرد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر ( Zeigler ) و شرکت دیف ( DEIF )، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع رله های حفاظتی تک منظوره فعالیت دارد.

محصولات

رله حفاظت جریان AC زیگلر

مدل: Model 252 , Model 253 کد سفارش: 252-PAU , 252-PAO , 253-PAD , 253-PAV , 253-PAP

رله های حفاظت جریانی بصورت پیوسته برروی مدار نظارت دارند . و زمانی که جریان اندازه گیری شده , از محدوده تعیین شده خارج شود , رله عمل می نماید . قابل تنظیم بودن زمان تاخیر , امکان جلوگیری از قطع بی مورد را فراهم می آورد . از ویژگی های این رله , قابلیت استفاده در سیستم های سه فاز است که رعایت توالی فاز در اتصالات آن اهمیتی ندارد .

مشاهده جزئیات

رله حفاظت دیفرانسیلی

مدل: MDR-2 کد سفارش: MDR-2 No :2912500020-xx

رله حفاظت دیفرانسیلی محصول شرکت دیف DEIF ، واحد حفاظتی بر اساس کنترل میکروپروسسوری بوده و جهت مانیتورینگ جریان تفاضلی (دیفرانسیلی) موتورها و ژنراتورهای سنکرون و آسنکرون مورد استفاده قرار می گیرد. رله حفاظت دیفرانسیلی با استفاده از ترانس جریان قادر به اندازه گیری جریان هر فاز می باشد. ترانس جریان محدوده یا منطقه حفاظتی رله را تعیین کرده و هرگونه تخطی از مرزهای این نواحی ( مانند خطای اتصال کوتاه دو فاز و سه فاز و یا نشتی زمین) به صورت خطای Id تشخیص داده شده و موجب ایجاد آلارم و تریپ رله خواهد شد. همچنین منحنی های جبرانسازی دینامیکی رله حفاظت دیفرانسیلی مدل MDR-2 جهت تریپ و آلارم اخطار ،توسط کاربر تعریف می گردد.

مشاهده جزئیات

رله ولتاژی

مدل: RMV-112D , RMV-122D , RMV-132D , RMV-142D کد سفارش: RMV-1xxD No: 2913210yyy-zz

رله ولتاژی محصول شرکت دیف DEIF ، مدل های RMV-112D ، RMV-122D ، RMV-132D و RMV-142D قسمتی از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور شرکت دیف در تاسیسات دریایی و زمینی می باشد. همچنین RMV-142D جهت اندازه گیری ولتاژ در سیستم تک فاز مورد استفاده قرار می گیرد. رله ولتاژی جهت حفاظت از ژنراتورها ، موتورها و ترانسفورماتورها در برابر اغتشاشات ولتاژ در سیستم اعمال می گردند.

مشاهده جزئیات

رله دیفرانسیل ولتاژی AC زیگلر

مدل: AC Voltage Relay with adjustable Differential کد سفارش: AC Voltage Relay with adjustable Differential

رله های AC حفاظت ولتاژ زیگلر قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد . هنگامیکه ولتاژهای اندازه گیری شده از حد تنظیم فراتر می رود ، رله پس از گذشت زمان تنظیمی ، سیگنال هشدار ویا قطع صادر می کند . یک LED ، تحریک شدن رله را نمایش می دهد . حفاظت سه فاز سه سیمه و چهار سیمه , بصورت مستقل و جداگانه از هر فاز , انجام می گیرد .

مشاهده جزئیات

رله حفاظت ولتاژی AC زیگلر

مدل: AC Voltage Relay With Adjustable Time Delay کد سفارش: AC Voltage Relay With Adjustable Time Delay

رله حفاظت ولتاژی AC قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد . هنگامیکه ولتاژهای اندازه گیری شده از حد تنظیم فراتر می رود ، رله پس از گذشت زمان تنظیمی ، سیگنال هشدار و یا قطع صادر می کند . رله ها به طور نرمال در اضافه ولتاژها تحریک و در صورت افت ولتاژ از حالت تحریک در می آیند . یک LED ، تحریک شدن رله را نمایش می دهد . حفاظت سه فاز سه سیمه و چهار سیمه , بصورت مستقل و جداگانه از هر فاز , انجام می گیرد .

مشاهده جزئیات

رله فرکانسی

مدل: RMF-112D کد سفارش: RMF-112D No :2913360120-xx

رله فرکانسی محصول شرکت دیف DEIF ، نوع RMF-112D کاربرد under-frequency و over-frequency را به صورت ترکیبی داشته و از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور شرکت دیف می باشد. رله فرکانسی دارای تاییدیه های تخصصی انجمن ها و استانداردهای بین المللی می باشد و برای تاسیسات دریایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. رله فرکانسی در شبکه به منظور مقابله با شرایط under-frequency و over-frequency و نظارت بر فرکانس سیستم سه فاز و تک فاز اعمال می گردد.

مشاهده جزئیات

رله اتصال کوتاه

مدل: RMC-111D, RMC-122D, RMC-132D کد سفارش: RMC-1xxD No:2913160yyy-zz

رله اتصال کوتاه محصول دیف DEIF مدل های RMC-111D ، RMC-122D و RMC-132D از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور شرکت دیف می باشند. این رله ها مناسب برای کاربردهای تاسیسات دریایی و زمینی هستند. همچنین رله دیفرانسیلی جریان مدل RMC-132 D نیز موجود می باشد که در بخش محصولات آمده است.

مشاهده جزئیات

رله فرکانس زیگلر

مدل: 252-PHU , 252-PHO , 253-PHD کد سفارش: 252-PHU , 252-PHO , 253-PHD

رله های حفاظت فرکانس زیگلر قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد . هنگامیکه فرکانس از حد تنظیم فراتر می رود ، رله با صادر کردن سیگنال آلارم یا تریپ حفاظت را به انجام می رساند . یک LED ، تحریک شدن رله را نمایش می دهد .

مشاهده جزئیات

رله ترکیبی ولتاژ و فرکانس زیگلر

مدل: 256-PHV کد سفارش: 256-PHV

رله ترکیبی ولتاژ و فرکانس زیگلر , قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد . این رله قابلیت حفاظت ترکیبی ولتاژ یا فرکانس را ارائه می کند که هنگامیکه ولتاژ یا فرکانس فراتر از حد تنظیم شده می رود ، رله مربوطه سیگنال آلارم یا تریپ صادر می کند . یک LED ، تحریک شدن رله را نمایش می دهد .

مشاهده جزئیات

رله دیفرانسیلی جریان

مدل: RMC-131D کد سفارش: RMC-131D No:2913160660-xx

رله دیفرانسیلی جریان محصول شرکت دیف مدل RMC-132D ، جزو سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتورDEIF می باشد که عمدتا جهت تاسیسات دریایی طراحی گردیده است. رله دیفرانسیلی جریان دارای تاییدیه های لازم از مجامع تخصصی و استاندارد سازی بین المللی بوده و جهت حفاظت ژنراتور در شبکه سه فاز در مقابل به عنوان مثال جریان نشتی کاربرد دارد.

مشاهده جزئیات

رله خطای زمین استاتور

مدل: RMC-142D کد سفارش: RMC-142D No:2913160760-xx

رله خطای زمین استاتور محصول شرکت دیف مدل RMC-142D ، جزو سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتورDEIF می باشد که عمدتا جهت تاسیسات زمینی طراحی گردیده است.رله خطای زمین استاتور دارای استاندارد اروپایی CE بوده و جهت حفاظت از منبع ولتاژ و شبکه های بار در مقابل زمین شدن یا سیستم زمین مقاومت پایین به کاربرده می شود.

مشاهده جزئیات

رله حفاظت ژنراتور

مدل: LMR-111D کد سفارش: LMR-111D No : 2913410060-xx

رله حفاظت ژنراتور محصول شرکت دیف DEIF مدل LMR-111D ، از سری محصولات رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور این شرکت می باشد. به وجود آمدن یک خطا در تجهیزات اصلی شبکه انتقال قدرت ، باعث قطعی در یک نقطه غیر مشخص در شبکه شده که موجب تغییرات شدید در فرکانس ژنراتور (یا جا به جایی برداری) می گردد. در این شرایط یک سیگنال جهت باز شدن مدار شکن اصلی صادر می گردد تا ژنراتور را در برابر صدمات و اتصال مجدد اتوماتیک به شبکه ولتاژ بالا محافظت نماید.

مشاهده جزئیات