رله تک منظوره، رله های حفاظتی متنوعی از جمله رله های حفاظتی ولتاژ ، فرکانس ، اتصال کوتاه ، اضافه جریان ، خطای زمین استاتور ، رله های پیشرفته می باشد. این نوع رله ها به صورت پیوسته برروی مدار نظارت دارند. رله تک منظوره عمدتا یک یا دو عملکرد حفاظتی را پوشش می دهد و در صورت فراتر رفتن مقدار اندازه گیری شده از مقدار تنظیم شده , رله فرمان قطع را صادر می نماید. از برندهای معتبر تولید کننده رله های تک منظوره، می توان شرکت دیف ( DEIF ) و شرکت زیگلر ( Zeigler ) را بر شمرد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر ( Zeigler ) و شرکت دیف ( DEIF )، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع رله های حفاظتی تک منظوره فعالیت دارد.

لیست محصولات رله تک منظوره

رله حفاظت جریان AC زیگلر

رله حفاظت جریان AC زیگلر

رله های حفاظت جریانی بصورت پیوسته برروی مدار نظارت دارند . و زمانی که جریان اندازه گیری شده , از محدوده تعیین شده خارج شود , رله عمل می نماید . قابل تنظیم بودن زمان تاخیر , امکان جلوگیری از قطع بی مورد را فراهم می آورد . از ویژگی های این رله , قابلیت استفاده در سیستم های سه فاز است که رعایت توالی فاز در اتصالات آن اهمیتی ندارد .

نمایش جزئیات
رله حفاظت دیفرانسیلی

رله حفاظت دیفرانسیلی

رله حفاظت دیفرانسیلی محصول شرکت دیف DEIF ، واحد حفاظتی بر اساس کنترل میکروپروسسوری بوده و جهت مانیتورینگ جریان تفاضلی (دیفرانسیلی) موتورها و ژنراتورهای سنکرون و آسنکرون مورد استفاده قرار می گیرد. رله حفاظت دیفرانسیلی با استفاده از ترانس جریان قادر به اندازه گیری جریان هر فاز می باشد. ترانس جریان محدوده یا منطقه حفاظتی رله را تعیین کرده و هرگونه تخطی از مرزهای این نواحی ( مانند خطای اتصال کوتاه دو فاز و سه فاز و یا نشتی زمین) به صورت خطای Id تشخیص داده شده و موجب ایجاد آلارم و تریپ رله خواهد شد. همچنین منحنی های جبرانسازی دینامیکی رله حفاظت دیفرانسیلی مدل MDR-2 جهت تریپ و آلارم اخطار ،توسط کاربر تعریف می گردد.

نمایش جزئیات
رله ولتاژی

رله ولتاژی

رله ولتاژی محصول شرکت دیف DEIF ، مدل های RMV-112D ، RMV-122D ، RMV-132D و RMV-142D قسمتی از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور شرکت دیف در تاسیسات دریایی و زمینی می باشد. همچنین RMV-142D جهت اندازه گیری ولتاژ در سیستم تک فاز مورد استفاده قرار می گیرد. رله ولتاژی جهت حفاظت از ژنراتورها ، موتورها و ترانسفورماتورها در برابر اغتشاشات ولتاژ در سیستم اعمال می گردند.

نمایش جزئیات
رله دیفرانسیل ولتاژی AC زیگلر

رله دیفرانسیل ولتاژی AC زیگلر

رله های AC حفاظت ولتاژ زیگلر قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد . هنگامیکه ولتاژهای اندازه گیری شده از حد تنظیم فراتر می رود ، رله پس از گذشت زمان تنظیمی ، سیگنال هشدار ویا قطع صادر می کند . یک LED ، تحریک شدن رله را نمایش می دهد . حفاظت سه فاز سه سیمه و چهار سیمه , بصورت مستقل و جداگانه از هر فاز , انجام می گیرد .

نمایش جزئیات
رله حفاظت ولتاژی AC زیگلر

رله حفاظت ولتاژی AC زیگلر

رله حفاظت ولتاژی AC قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد . هنگامیکه ولتاژهای اندازه گیری شده از حد تنظیم فراتر می رود ، رله پس از گذشت زمان تنظیمی ، سیگنال هشدار و یا قطع صادر می کند . رله ها به طور نرمال در اضافه ولتاژها تحریک و در صورت افت ولتاژ از حالت تحریک در می آیند . یک LED ، تحریک شدن رله را نمایش می دهد . حفاظت سه فاز سه سیمه و چهار سیمه , بصورت مستقل و جداگانه از هر فاز , انجام می گیرد .

نمایش جزئیات
رله فرکانسی

رله فرکانسی

رله فرکانسی محصول شرکت دیف DEIF ، نوع RMF-112D کاربرد under-frequency و over-frequency را به صورت ترکیبی داشته و از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور شرکت دیف می باشد. رله فرکانسی دارای تاییدیه های تخصصی انجمن ها و استانداردهای بین المللی می باشد و برای تاسیسات دریایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. رله فرکانسی در شبکه به منظور مقابله با شرایط under-frequency و over-frequency و نظارت بر فرکانس سیستم سه فاز و تک فاز اعمال می گردد.

نمایش جزئیات
رله اتصال کوتاه

رله اتصال کوتاه

رله اتصال کوتاه محصول دیف DEIF مدل های RMC-111D ، RMC-122D و RMC-132D از سری رله های حفاظتی و کنترل ژنراتور شرکت دیف می باشند. این رله ها مناسب برای کاربردهای تاسیسات دریایی و زمینی هستند. همچنین رله دیفرانسیلی جریان مدل RMC-132 D نیز موجود می باشد که در بخش محصولات آمده است.

نمایش جزئیات
رله فرکانس زیگلر

رله فرکانس زیگلر

رله های حفاظت فرکانس زیگلر قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد . هنگامیکه فرکانس از حد تنظیم فراتر می رود ، رله با صادر کردن سیگنال آلارم یا تریپ حفاظت را به انجام می رساند . یک LED ، تحریک شدن رله را نمایش می دهد .

نمایش جزئیات
رله ترکیبی ولتاژ و فرکانس زیگلر

رله ترکیبی ولتاژ و فرکانس زیگلر

رله ترکیبی ولتاژ و فرکانس زیگلر , قابلیت حفاظت مستمر بر مدار مورد حفاظت را فراهم می آورد . این رله قابلیت حفاظت ترکیبی ولتاژ یا فرکانس را ارائه می کند که هنگامیکه ولتاژ یا فرکانس فراتر از حد تنظیم شده می رود ، رله مربوطه سیگنال آلارم یا تریپ صادر می کند . یک LED ، تحریک شدن رله را نمایش می دهد .

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران