رله حفاظتی MV در شبکه های فشار متوسط کاربرد داشته و در اثر تغییر كمیت الكتریكی مانند ولت و جریان و یا كمیت فیزیكی مثل درجه حرارت و حركت روغن تحریك شده ، باعث به كار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار می شود. این رله ها شامل رله کنترلی و رله مالتی فانکشن بوده و در مدل های حفاظت فیدر ، حفاظت موتور ، حفاظت ترانسفورماتور ، حفاظت دیفرانسیل ، حفاظت دیستانس ، کنترل تجهیزات صنعت برق ، Station Controller، Bay Controller ، رله سنکرون چک ، رله پخش بار ، رله ترانسفورماتور و کنترل TAP ترانس و واحد آلارم هوشمند ارائه می شود. رله حفاظتی MV همچنین جهت کنترل تجهیزات قدرت در یک نیروگاه ، پست ، پالایشگاه و ... به کارگرفته می شوند . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت اشپرکر (Sprecher) و زیگلر (Ziegler) ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و رله حفاظتی MV فعالیت دارد .

لیست محصولات رله حفاظتی MV

رله کامپکت حفاظت فیدر SPRECON-E-P DS..6-0 اشپرکر

رله کامپکت حفاظت فیدر SPRECON-E-P DS..6-0 اشپرکر

مدل: SPRECON-E-P DS..6-0
کد سفارش: SPRECON-E-P DS..6-0
شرکت سازنده: Sprecher
نمایش جزئیات
رله حفاظت فیدر Sprecon-E-P DS..6-2 اشپرکر

رله حفاظت فیدر Sprecon-E-P DS..6-2 اشپرکر

مدل: SPRECON-E-P DS..6-1 | SPRECON-E-P DS..6-2
کد سفارش: SPRECON-E-P DS..6-1 | SPRECON-E-P DS..6-2
شرکت سازنده: Sprecher
نمایش جزئیات
رله ارت فالت گذرا

رله ارت فالت گذرا

مدل: EWR22
کد سفارش: EWR22
شرکت سازنده: a.eberle
نمایش جزئیات
رله تشخیص ارت فالت

رله تشخیص ارت فالت

مدل: EOR-D
کد سفارش: EOR-D
شرکت سازنده: a.eberle
نمایش جزئیات
رله حفاظت موتور Sprecon-E-P DQ..Series اشپرکر

رله حفاظت موتور Sprecon-E-P DQ..Series اشپرکر

مدل: SPRECON-E-P DQ..6-1 | SPRECON-E-P DQ..6-2
کد سفارش: SPRECON-E-P DQ..6-1 | SPRECON-E-P DQ..6-2
شرکت سازنده: Sprecher
نمایش جزئیات
رله حفاظت ترانسفورماتور Sprecon-E-P DQ..Series اشپرکر

رله حفاظت ترانسفورماتور Sprecon-E-P DQ..Series اشپرکر

مدل: SPRECON-E-P DQ..6-1 | SPRECON-E-P DQ..6-2
کد سفارش: SPRECON-E-P DQ..6-1 | SPRECON-E-P DQ..6-2
شرکت سازنده: Sprecher
نمایش جزئیات
رله مانیتورینگ ترانس

رله مانیتورینگ ترانس

مدل: REG-DM
کد سفارش: REG-DM
شرکت سازنده: a.eberle
نمایش جزئیات
رله کنترل تپ چنجر

رله کنترل تپ چنجر

مدل: REG-DA
کد سفارش: REG-DA
شرکت سازنده: a.eberle
نمایش جزئیات
رله حفاظت دیستانس Sprecon-E-EP DD..6 اشپرکر

رله حفاظت دیستانس Sprecon-E-EP DD..6 اشپرکر

مدل: SPRECON-E-P DD..6-1 | SPRECON-E-P DD..6-2
کد سفارش: SPRECON-E-P DD..6-1 | SPRECON-E-P DD..6-2
شرکت سازنده: Sprecher
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir