قسمت پشتی این میتر های آنالوگ بصورت یک استوانه است که جهت نصب روی تابلو با برش دایره ای مناسب است . شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا) ، نماینده انحصاری شرکت زیگلر و انردیس در زمینه های مشاوره ، خرید ، فروش ، پخش تجهیزات برق شامل میتر آنالوگ پشت گرد فعالیت دارد . قسمت پشتی این میتر های آنالوگ بصورت یک استوانه است که جهت نصب روی تابلو با برش دایره ای مناسب است.

لیست محصولات میتر آنالوگ پشت گرد

میتر تابلویی پشت گرد

میتر تابلویی پشت گرد

مدل: Vista
کد سفارش: Vista 212 , Vista 312 , Vista 412
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
میتر پشت گرد

میتر پشت گرد

مدل: Anush
کد سفارش: Anush 011 , Anush 012
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
میتر عقربه ای پشت گرد

میتر عقربه ای پشت گرد

مدل: Saxon
کد سفارش: Saxon
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
آمپرمتر AC

آمپرمتر AC

مدل: NE
کد سفارش: NE 48 AC, NE 72 AC, NE 96 AC, NE 144 AC
شرکت سازنده: Enerdis
نمایش جزئیات
ولتمتر تابلویی

ولتمتر تابلویی

مدل: NE
کد سفارش: NE 48 AC, NE 72 AC, NE 96 AC, NE 144 AC
شرکت سازنده: Enerdis
نمایش جزئیات
فرکانس متر انردیس

فرکانس متر انردیس

مدل: NE
کد سفارش: NE 72 F, NE 96 F, NE 144 F
شرکت سازنده: Enerdis
نمایش جزئیات
آمپرمتردیماند انردیس

آمپرمتردیماند انردیس

مدل: Demand 101B, 131B, 161B
کد سفارش: Demand ammeter
شرکت سازنده: Enerdis
نمایش جزئیات
ولتمتر DC

ولتمتر DC

مدل: NE
کد سفارش: NE 48 DC, NE 72 DC, NE 96 DC, NE 144 DC
شرکت سازنده: Enerdis
نمایش جزئیات
آمپرمترعقربه ای DC

آمپرمترعقربه ای DC

مدل: NE
کد سفارش: NE 48 DC, NE 72 DC, NE 96 DC, NE 144 DC
شرکت سازنده: Enerdis
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir