آمپرمتر و ولت متر آنالوگ، مخصوص اندازه گیری کمیتهای الکتریکی در حوزه جریان مستقیم (DC) و جریان متناوب (AC) می باشند. آمپرمتر و ولت متر در مدل تابلویی و در سایز های متنوع جهت اندازه گیری کمیت های ولتاژ و جریان تولید گردیده اند. این میترها دارای حداکثر انحراف عقربه 90 و 240 درجه هستند که به ترتیب به ازای90 یا 240 درجه، میتر اندازه گیری حداکثر مقدار کمیت اندازه گیری شده را نمایش می دهد. آمپرمتر و ولت متر آنالوگ در سایزهای استاندارد 48x48 و 72x72 و 96x96 و 144x144 میلیمتر ارائه می شوند . بعضی از ویژگی های مهم این دستگاه شامل موارد زیر می باشد: - دارای صفحه مقیاس قابل تعویض - با قابلیت مقیاس تقریبا خطی - دارای محافظ شیشه ای و قالب پلی کربنات - با قابلیت تعویض آسان شیشه و قاب دور میتر شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر ( Ziegler ) و شرکت زورک (ZURC)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل آمپرمتر و ولت متر فعالیت دارد .

لیست محصولات آمپرمتر و ولت متر

آمپرمتر/ ولت متر آنالوگ تابلویی

آمپرمتر/ ولت متر آنالوگ تابلویی

مدل: DS
کد سفارش: DS 48 | DS 72 | DS 96 | DS 144
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
آمپرمتر - ولت متر AC

آمپرمتر - ولت متر AC

مدل: DE
کد سفارش: DE 48 | DE 72 | DE 96 | DE 144
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
آمپرمتر/ ولت متر آنالوگ تابلویی 240 درجه

آمپرمتر/ ولت متر آنالوگ تابلویی 240 درجه

مدل: DSL
کد سفارش: DSL 48 | DSL 72 | DSL 96 | DSL 144
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
آمپرمتر آنالوگ

آمپرمتر آنالوگ

مدل: DGL
کد سفارش: DGL 48 | DGL 72 | DGL 96 | DGL 144
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
میتر آنالوگ ریلی

میتر آنالوگ ریلی

مدل: EQ | PQ | ZQ
کد سفارش: EQ 35 | PQ 35 | ZQ 35
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
میتر سیگنال DC

میتر سیگنال DC

مدل: DQ
کد سفارش: DQtt No: 29610yyyyy -zz ; DQtt-c/-xc No:29610yyyyy-zz
شرکت سازنده: DEIF
نمایش جزئیات
میکرو آمپرمتر

میکرو آمپرمتر

مدل: DG
کد سفارش: DG 48 | DG 72 | DG 96 | DG 144
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
میتر با رکتیفایر داخلی

میتر با رکتیفایر داخلی

مدل: VAGL
کد سفارش: VAGL
شرکت سازنده: LUMEL
نمایش جزئیات
میتر 240 درجه ولتاژ و جریان

میتر 240 درجه ولتاژ و جریان

مدل: VAML
کد سفارش: VAML
شرکت سازنده: LUMEL
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir